O MNIE

Nazywam się Mariusz Bodzioch. Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) należącego do Polskiej Rady Psychoterapii - ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń szkolących i certyfikujących psychoterapeutów, do prowadzenia terapii pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin oraz warsztaty rozwoju osobistego. Pracuje głównie z osobami, które na co dzień doświadczają lęku, stanów depresyjnych, niepewności, trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym i kontaktach z innymi ludźmi. Ludźmi borykającymi się z uzależnieniami, cierpiącymi z powodu traumatycznych przeżyć, nadużyć, z osobami dyskryminowanymi, z zaburzeniami osobowości, odczuwającymi bezsilność, zagubienie, stratę, poczucie niższości i poszukującymi zagubionego w Sobie - własnego Ja. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. W ramach dalszego szkolenia biorę udział w warsztatach dydaktycznych i rozwojowych, superwizjach grupowych i indywidualnych oraz stażach klinicznych.